• SAMEN MEER ENERGIE EN MINDER STRESS

  Gedegen analyse op individueel & organisatieniveau
  Opsporing risicogroep
  Positieve aanpak per doelgroep
  Blended ontwikkeling
  Borging door leiderschapsontwikkeling en in HR-processen
  Inspirerend, praktisch, effectief en wetenschappelijk onderbouwd

WAAROM GRIP OP DUURZAME INZETBAARHEID?

De wereld verandert snel en wij vragen steeds meer van onze mensen. Dat brengt risico’s met zich mee. Risico op productiviteitsverlies en verzuim. Toch mag het beheersen van de risico’s van werk er nooit voor zorgen dat mensen en organisaties vergeten de positieve effecten van werk te zien en te stimuleren. Werk is een bron van energie, zingeving en ontwikkeling voor veel mensen en kan dit zijn voor iedereen. Stress is geen probleem als er voldoende energie tegenover staat. 

GRIP gelooft in mensen en hun vermogen zichzelf te versterken. GRIP is een tool die in kaart brengt hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie en waarmee je mensen zelfstandig online kunnen werken aan het verminderen van stress en het vergroten van hun energie. Daarnaast bieden wij een effectieve aanpak voor de verschillende doelgroepen om de duurzame inzetbaarheid te verhogen.

HOE ONDERSTEUNEN WE BIJ DUURZAME INZETBAARHEID?

ORGANISATIEONDERZOEK EN -RAPPORTAGE

Met de Energiemeter worden stress- en energieniveau van medewerkers en oorzaken achterhaald. Resultaten worden anoniem gerapporteerd met aanbevelingen voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

INDIVIDUELE RAPPORTAGE & TERUGKOPPELING

De individuele uitkomsten van de Energiemeter worden in workshops of in een persoonlijke gesprek teruggekoppeld en besproken. Dit resulteert in een direct advies voor een eventuele vervolginterventie.

GRIP BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN

GRIP is een tool waarmee medewerkers zelfstandig online werken aan het verminderen van stress en het vergroten van hun energie. Binnen GRIP kunnen deelnemers communiceren met hun (online) coach.

COACHING VOOR DE RISICOGROEP

Gemiddeld heeft 15% van de werkenden zoveel stress dat zij het risico lopen om uit te vallen. Deze groep kan ‘opgespoord’ worden door de Energiemeter en (anoniem) begeleid worden door GRIP coaches.

WORKSHOPS OM DE ORGANISATIE TE VERSTERKEN

De grootste groep medewerkers (ongeveer 80%) loopt op dit moment niet het risico om uit te vallen. Toch kunnen ze hun duurzame inzetbaarheid met behulp van GRIP en aanvullende workshops versterken.

RESULTAATMETING EN BORGING IN HR-CYCLUS

Het traject wordt afgesloten met de eindmeting maakt de opbrengsten inzichtelijk. Voor een duurzame verandering op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt dit onderwerp in de HR-cyclus opgenomen.