DISCLAIMER

GRIP B.V., hierna "GRIP " heet u van harte welkom op https://www.gripwerkt.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. GRIP kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door GRIP zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. GRIP zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website op ieder moment juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. GRIP is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door GRIP verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en GRIP tot stand komen. Als u een klacht heeft dan horen we die graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@gripwerkt.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van GRIP of die van licentiegevers. GRIP behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@gripwerkt.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat GRIP per abuis uw auteursrecht heeft geschonden door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het GRIP weten via info@gripwerkt.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat GRIP verplicht is tot enige schadevergoeding.

GRIP behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank in Arnhem.