PRIVACYVERKLARING GRIP BV 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Privacybeleid 
GRIP BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze online tool GRIP en/of dienstverlening via je werkgever of via éen van onze partners die GRIP als instrument inzetten in hun dienstverlening (bijvoorbeeld in hun coaching). Verder verwerken we je persoonsgegeven wanneer je hebt aangegeven via onze website om onze algemene nieuwsbrief te willen ontvangen. 
We respecteren de privacy van alle gebruikers van de online tool GRIP, van alle deelnemers van onze dienstverlening en van alle lezers van onze nieuwsbrief. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
We verwerken persoonsgegevens van gebruikers van GRIP voor de volgende doelen:
 • Je in staat te stellen om op een effectieve manier online te leren
 • Je als deelnemer deelnemersnieuwsbrief te sturen met nieuws en tips gericht op jouw ontwikkeling
 • Communicatie met een (online) coach, wanneer je daarvoor hebt gekozen
 • Communicatie met onze helpdesk wanneer je technische problemen ondervindt
 • Verbeteren van onze tool en dienstverlening door analyse van evaluaties en geanonimiseerde gegevens
 • Maken van geanonimiseerde groepsrapportages in opdracht van je werkgever, die op geen enkele manier zijn toe te leiden tot jou als persoon
 • Wetenschappelijk onderzoek aan de hand van geanonimiseerde gegevens
 
Als je via onze website hebt aangegeven de algemene GRIP nieuwsbrief te willen ontvangen dan verwerken we persoonsgegevens om je de GRIP nieuwsbrief te sturen met onder andere nieuws over GRIP en ontwikkelingen in de wetenschap en om na te gaan welke onderwerpen je interessant vindt. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je gebruiker bent van GRIP:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Wachtwoord dat je zelf te allen tijde kunt wijzigen
 • IP-adres
 • Leerhistorie, zoals gegevens die je invult bij opdrachten in de modules, het aantal modules dat je hebt doorlopen of de tijd die je hebt besteed binnen GRIP
 • Resultaten uit door jou ingevulde tests en vragenlijsten
 • Gegevens over jouw gebruik van GRIP, zoals het aantal modules dat je hebt doorlopen en de inlogtijd 
 
Als je via onze website hebt aangegeven om de algemene GRIP nieuwsbrief te willen ontvangen dan verwerken we de volgende gegevens: 
 • Naam, 
 • Bedrijfsnaam, 
 • E-mailadres
 • De mate waarin je de nieuwsbrief leest 
Je kunt je op ieder moment laten verwijderen van de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief, waarna we je persoonsgegevens definitief verwijderen uit ons bestand.
 
Bewaartermijn
We bewaren je persoonsgegevens zo lang je toegang hebt tot GRIP via je werkgever of via onze partner. Dat is zo lang jij zelf, maar meestal jouw werkgever een overeenkomst hebt/heeft met ons of met onze partner voor het gebruik van GRIP. Daarna verwijderen we jouw persoonsgegevens. Resultaten van tests en vragenlijsten en gebruiksgegevens bewaren we wel, maar geheel geanonimiseerd. Dus niet herleidbaar tot jou of welk individu dan ook. Met deze gegevens doen we wetenschappelijk onderzoek, verbeteren we de tests en vragenlijsten en maken we GRIP nog beter. 
Als je je hebt ingeschreven voor onze algemene nieuwsbrief dan worden je gegevens bewaard tot het moment dat je je uitschrijft. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als sub-verwerker voor GRIP BV en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met derde partijen die voor ons optreden als sub-bewerker hebben een overeenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons. 
 
Voor het overige verstrekken we alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.
 
Cookies
We gebruiken alleen functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan GRIP of onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van GRIP of onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat GRIP en onze website naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee GRIP en onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarom kun je als gebruiker van GRIP al je gegevens terugvinden in GRIP. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste hebben we zo ingericht dat je altijd al je persoonlijke gegevens in GRIP kunt inzien, corrigeren en kunt downloaden. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 
 
Beveiliging van je persoonsgegevens
GRIP BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maken we gebruik van toegangscontrole.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gripwerkt.nl
 
Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
GRIP BV
Onderlangs 13
6812 CE Arnhem
info@gripwerkt.nl
www.gripwerkt.nl