Wilmar over het JDR Model

De combinatie van stressoren en energiebronnen bepaalt de mate van energie die de medewerker uit zijn of haar werk haalt. Wanneer de balans negatief uitvalt en het werk veel meer energie kost dan het oplevert dan leidt dat tot een burn-out. Wanneer de balans positief uitvalt en het werk meer energie oplevert dan het kost dan leidt dat tot bevlogenheid. 

Wanneer medewerkers energiek en bevlogen zijn, dan blijkt dat ook in hun houding en gedrag. Zij zijn betrokken, loyaal, nemen initiatief, gaan doelgericht te werk, doen een stap extra en presteren daardoor goed op het werk. Wanneer medewerkers daarentegen uitgeput en opgebrand zijn dan geldt dit allemaal niet. In plaats daarvan hebben ze gezondheidsklachten, werken ze onder hun kunnen en verzuimen ze van hun werk.Zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit de praktijk is bekend dat een aantal thema's een grote rol spelen bij het vullen van de energiebatterij. Deze thema's zijn ondergebracht in zogenaamde "ontwikkelgebieden". GRIP helpt bij het verder groeien en ontwikkelen binnen deze thema's.  
 
Naast de kennis en ervaring die wij hebben op het gebied van stress en burn-out, zijn wij geïnspireerd door de positieve psychologie. In deze wetenschappelijke stroming staat succes, geluk, productiviteit en welbevinden van mensen centraal. 

Het Job Demands-Resources (JDR) model is een belangrijke leidraad binnen GRIP. Dit model is (mede) door Prof. Wilmar Schaufeli ontwikkeld en gaat ervan uit dat werk niet alleen energie kost, maar ook energie kan geven.