Project UWV

GRIP start bij K&S van UWV aan een project met als doel het vergroten van de vitaliteit. Het management van K&S wordt getraind in het leidinggeven aan vitaliteit bij hun medewerkers. Medewerkers kunnen met behulp van de tool GRIP en desgwenst met ondersteuning van hun leidinggevende werken aan het verlagen van stress en het vergroten van hun energie en bevlogenheid.