• EEN BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK

    Mensen ondersteunen eruit te halen wat er in zit
    Toegankelijk en effectief
    Iedereen zijn eigen coach
    Positieve psychologie

WAAROM MAKEN WIJ GRIP?

Wij geloven in mensen en hun vermogen grip te krijgen op zichzelf, hun leven en hun werk en er uit te halen wat er in zit. Binnen de wetenschap, en dan met name de positieve psychologie, is er al veel kennis over optimaal menselijk functioneren.

Kennis over wat mensen zélf kunnen doen om meer bevlogen en psychologisch fit te zijn en zo succesvol bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van een organisatie die bij hen past. En kennis over hoe organisaties de randvoorwaarden kunnen creëren om hun mensen te laten floreren. Deze kennis willen wij graag naar mensen en organisaties brengen. Op een toegankelijke en effectieve manier. Op een manier die écht werkt! Daarom maken wij GRIP.

 

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Wij gaan er van uit dat werk naast inspanning en opoffering ook allerlei positieve gevolgen heeft voor mensen. Deze focus op het positieve is in de psychologie relatief nieuw. Waar de afgelopen decennia vooral negatieve aspecten van het werk centraal hebben gestaan is er steeds meer aandacht voor de positieve kant van werken en wordt er steeds meer onderzoek gedaan hoe deze positieve aspecten (zoals bevlogenheid) gestimuleerd kunnen worden. Dit is een fundamenteel ander perspectief dan het beperken van de negatieve gevolgen van werk (zoals stress).

Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van de positieve aspecten van werk, zoals bevlogenheid, als positief bijeffect heeft dat het beschermt tegen de negatieve effecten van werk, zoals stress. Hier komen beide perspectieven samen.

Binnen GRIP gebruiken wij enerzijds interventies uit de traditionele psychologie om stress te verlagen. Anderzijds gebruiken we interventies uit de positieve psychologie om bevlogenheid te verhogen en daarmee ook stressklachten te verlagen of voorkomen. Omdat deze interventies een dubbele werking hebben, een beschermende en een stimulerende, legt GRIP de nadruk op de positieve psychologie als wetenschappelijke basis voor haar interventies.  
 

 

DE MENSEN ACHTER GRIP