Frederik Eshuis Adviseur Linkedin
Senior Executive Partner van GRIP, lid Raad van Advies GRIP, Performance- en leiderschaps-coach.