• PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING MET EFFECT

  Coaching vanuit onze specialistische kennis van stress, burn-out en bevlogenheid
  Door gecertificeerde coaches
  Die werken vanuit inzichten van de positieve psychologie
  Gericht op het gebruiken van talent en waarden binnen de werkcontext
  Gericht op het positieve en de mogelijkheden
  Stimuleren en faciliteren waar nodig het open en goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende
  Gebruik van bewezen effectieve programma's en interventies

WAAROM COACHING?

GRIP biedt programma's voor organisaties en coaching voor individuen. Gericht op het voorkomen van stress en burn-out en op het vergroten van energie en bevlogenheid. Wij geloven in eigen regie van medewerkers. Het overgrote deel van de mensen is namelijk uitstekend in staat om hun eigen ontwikkeling en stress preventie vorm te geven. In een aantal gevallen echter biedt eigen regie niet de oplossing en is ondersteuning van een coach gewenst.

Medewerkers die een verhoogd risico lopen om uit te vallen en medewerkers die reeds zijn uitgevallen kunnen vaak wat extra ondersteuning gebruiken. Voor deze mensen bieden we doelgerichte coaching aan. Hieronder lichten we nader toe hoe dit er uit ziet.

 


ANDEREN OVER GRIP

GRIP - COACHING

Medewerkers die vaak extra ondersteuning kunnen gebruiken zijn mensen die een verhoogd risico lopen om uit te vallen of mensen die reeds ziek thuis zijn. Voor hen biedt GRIP specifieke coachingstrajecten aan.

Voor medewerkers met een verhoogd risico om uit te vallen
Soms weten medewerkers zelf al dat ze stress- en burnoutklachten hebben en dat ze risico lopen om uit te vallen. Soms zijn medewerkers hiervan minder bewust en blijkt nadat ze de energiemeting hebben ingevuld dat ze een verhoogd risico lopen.
Voor deze mensen biedt GRIP ondersteuning met behulp van een (online) coach. Tijdens een eerste persoonlijk gesprek bepalen we of coaching gewenst is. Wanneer dit het geval is, wordt een preventief coachingstraject gestart, dat bij GRIP bestaat uit 3-5 sessies. De coach is daarnaast dagelijks bereikbaar via app of mail. 
Binnen het coachingstraject wordt gericht gewerkt aan het analyseren van de oorzaken van de stressklachten, het veranderen van het eigen gedrag of de situatie en het vergroten van de belastbaarheid en de veerkracht van de deelnemer.
Afhankelijk van de afspraken met de organisatie en de behoefte van de medewerkers kan deze begeleiding ook in de vorm van groepsbijeenkomsten plaatsvinden. 

Voor medewerkers die reeds zijn uitgevallen
Het is ons streven om iedereen te behoeden om ziek thuis te komen zitten. Een burn-out betekent in eerste instantie veel persoonlijk leed voor de persoon zelf. Niet onbelangrijk is dat het ook extra werkdruk voor de directe collega's en daarnaast extra kosten voor de organisatie tot gevolg heeft. Wanneer een medewerker onverhoopt toch ziek thuis belandt is van groot belang dat de medewerker zo snel mogelijk weer herstelt.
Gebleken is dat medewerkers die zijn uitgevallen met stress- of burnout klachten veel baat hebben bij begeleiding en met behulp van een coach sneller weer kunnen re-integreren. 
GRIP biedt deze doelgroep dan ook de ondersteuning in de vorm van een verzuim- coachingstraject dat bestaat uit 7 sessies. Daarnaast is de coach dagelijks bereikbaar via app of mail. Binnen het coachingstraject wordt gericht gewerkt aan het begeleiden van herstel en re-integratie, het analyseren van de oorzaken van de stressklachten, het veranderen van het eigen gedrag of de situatie en het vergroten van de belastbaarheid en de veerkracht van de deelnemer.
 

GRIP COACHES

GRIP-coaches zijn (arbeids- en organisatie) psychologen en/of gecertificeerd coaches met een speciale focus en interesse in de energie waarmee mensen binnen organisaties hun werk doen.
 
GRIP-coaches:
 • hebben kennis van stress en burn-out: hoe het ontstaat en wat mensen zelf kunnen doen om het te hanteren;
 • hebben kennis van bevlogenheid: hoe het ontstaat en wat mensen zelf kunnen doen om het te vergroten;
 • zijn gecertificeerd voor het GRIP platform en de Energiemeter;
 • coachen met de modules binnen GRIP;
 • maken een probleemanalyse op basis van het Job Demands Resources (JD-R model);
 • werken vanuit de inzichten uit de positieve psychologie;
 • zijn getraind in Oplossingsgericht coachen, Appreciative Inquiry en/of Acceptance and Commitment Therapy (ACT);
 • zijn gericht op het positieve en op de mogelijkheden;
 • zijn gericht op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid;
 • zijn gericht op het gebruiken van talent en waarden binnen de werkcontext;
 • stimuleren transparantie naar anderen over de eigen behoeften en grenzen;
 • normaliseren stressklachten en andere psychische klachten;
 • stimuleren en faciliteren waar nodig het open en goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende.
 
 

Vraag GRIP aan!