Raad van Advies GRIP geïnstalleerd

“Deze unieke setting komt voort uit de lang gekoesterde wens van GRIP om wetenschappelijk verantwoord employee engagement meetbaar te kunnen koppelen aan bedrijfsresultaten. Vanuit het unieke karakter van GRIP waarbij proposities worden ontwikkeld door wetenschappers en ervaren praktijkmensen vanuit het bedrijfsleven presenteert GRIP met trots de navolgende samenstelling van haar Raad van Advies” aldus de Managing Partners Versteeve en Schaufeli.

 

Mr. Peter Bolwerk

Peter is gedurende ruim dertig jaar aan PWC verbonden geweest, waarvan ongeveer twintig jaar als internationaal tax partner. Daarnaast heeft hij geruime tijd als managing partner leidinggegeven aan diverse kantoren van PWC. Peter heeft zich ontwikkeld vanuit zijn specialisme tot generalist met een brede blik en ervaring op het gebied van organisatorische, juridische en financiële zaken.
 
 

 

Professor Dr. Willem van Rhenen

Willem is Hoogleraar Engagement & Productivity aan de Business Universiteit Nyenrode. Hij is een veel gevraagd spreker op seminars, conferenties en workshops alsmede op bijeenkomsten van werkgevers en werknemers met als onderwerp de relatie arbeid en gezondheid.
Daarnaast is hij als executive consultant werkzaam bij een grote Nederlandse Arbodienst. Daarvoor was hij acht jaar Chief Medical Officer en als zodanig lid van de Directie/Raad van Bestuur. Sinds 2009 is Willem ook lid van de Nederlandse Kamer van Sociale Geneeskunde en lid van meerdere taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid. 

 

Professor Dr. Wilmar Schaufeli

Wilmar is hoogleraar A&O psychologie aan de Universiteit van Utrecht en de KU in Leuven en éen van de initiatiefnemers en ontwikkelaars van GRIP. Wilmar is nationaal en internationaal een autoriteit op het gebied van arbeid en gezondheid, mede ontwikkelaar van het JDR Model en verricht wereldwijd onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van burn-out, workaholisme en bevlogenheid. 

 

Frederik Eshuis (E&P)

Frederik is benoemd als Senior Executive Partner en lid van de Raad van Advies van GRIP. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het in de (Europese) markt zetten van de Business Performance propositie. Eshuis heeft dertig jaar (inter)nationale eindverantwoordelijkheid gedragen in o.a Scandinavië en beslaat het gehele werkterrein tussen startups en Lid EMT van een multinational. Hij heeft ervaring in ontwerp, planning & realisatie futureproof strategische-, financiële- en sociale turnarounds met gelijktijdig een stijgend employee engagement en is bedreven in waarde creatie en M&A&D.

 

Over GRIP

GRIP is een leidende HR dienstverlener in Nederland en biedt haar diensten ook aan in België en het Verenigd Koninkrijk. GRIP is geïnspireerd door de wetenschappelijk stroming van de positieve psychologie waarin succes, geluk, productiviteit en welbevinden van mensen centraal staan. Het Job Demands - Resources Model is een belangrijke leidraad binnen GRIP en (mede) door Prof. Dr. W. Schaufeli ontwikkeld: “een online portal die deelnemers inspireert, uitlegt via psycho-educatie, achtergrondinformatie levert, meet en een keur aan oefeningen biedt is al bijzonder. Dat het is ontwikkeld door wetenschappers en ervaren praktijkmensen is uniek”.